Poradnictwo zdrowia "Natura"

 

ul. Bohaterów Warszawy 17  46-100 Namysłów

+48 510 735 984    pabiniakbeata@gmail.com

Psycholog

 

  twojpsycholog-namyslow.pl

  Zwrócenie się o pomoc nie jest oznaką słabości, ale swoistej siły na dokonanie zmiany. Dążę do zmiany podążając razem z Tobą. Kierunek zmian obierasz Ty, zgodnie z tym co jest dla Ciebie najważniejsze.
  Chcę pomóc Ci żyć tak, jak chcesz żyć. I nic więcej. Ty najlepiej wiesz, jak Twoje życie ma wyglądać. Chcę wspierać Cię w budowaniu silnych i szczęśliwych relacji, pomagać Ci w rozwijaniu asertywności i pewności siebie, dbać o Twoje potrzeby, realizować razem z Tobą ważne dla Ciebie cele. Zależy mi na tym, aby każdy z kim skrzyżują się nasze drogi mógł wkroczyć na ścieżkę osobistego sukcesu, czymkolwiek ten sukces dla niego jest. Chcę pokazywać Ci, że małymi krokami można zmieniać swoje codzienne nawyki, walczyć z trudnościami i czuć się coraz lepszym w tym co robisz, lub kim jesteś.

  Szanuję Cię wraz z Twoimi potrzebami, emocjami, decyzjami, jak również z Twoim oporem przed poruszaniem pewnych tematów.

 

  Zakres moich usług psychologicznych dotyczy pomocy i diagnozy psychologicznej, konsultacji indywidualnych, tappingu, coachingu i treningu umiejętności interpersonalnych, szkoleń i warsztatów z zakresu m.in. asertywności, budowania własnej wartości, budowania relacji interpersonalnych, komunikowania się , rozwiązywanie problemów i konfliktów, radzenia sobie ze stresem, lękiem, depresją, fobiami.

 

 • sytuacje trudne

 • kryzysy osobiste i życiowe

 • trudności emocjonalne

 • radzenie sobie ze stresem i lękiem

 • pokonywanie depresji

 • asertywność

 • poczucie własnej wartości

 • pokonywanie nieśmiałości

 • komunikowanie się

 • rozwiązywanie problemów i konfliktów

 • satysfakcja z życia

 • budowa świadomości

 • poszukiwanie zasobów klienta

 • motywacja i realizacja celów

 • planowanie/wdrażanie działań

 • diagnoza profilu osobowościowego

 • diagnoza zainteresowań i umiejętności

 • diagnozowanie mocnych stron i predyspozycji

 

Formy pomocy
 

I. Konsultacje i wsparcie psychologiczne

  Konsultacje indywidualne mają charakter spotkań (1-3 sesji), których celem jest rozpoznanie problemu, zdiagnozowanie trudności w funkcjonowaniu klienta i podjęcie decyzji co do najskuteczniejszej formy pomocy psychologicznej.

 

II. Indywidualna pomoc psychologiczna

  Indywidualna pomoc psychologiczna jest formą pracy nad osobistymi trudnościami klienta i jest poprzedzona konsultacjami psychologicznymi. Jest to forma poszukiwania źródła problemu, zrozumienia mechanizmów trudności i oddziaływania psychologiczne w celu ich usunięcia. Zwiększenie świadomości powoduje poznanie przyczyn trudności, daje wgląd w siebie, a ostatecznym celem jest realna zmiana w kierunku bardziej optymalnego funkcjonowania. Pomoc psychologiczna skierowana jest do osób, które chcą lepiej zrozumieć siebie (emocje, myśli, zachowania), pokonać wewnętrzne trudności i poprawić jakość swojego życia. Liczba spotkań zależna od wyzwań jakie ma przed sobą klient (średnio ok. 7-10 spotkań).

 

III. Diagnoza psychologiczna

  Diagnoza psychologiczna polega na ocenie cech osobowościowych klienta i jego funkcjonowania w wybranym obszarze aktywności. Opiera się m. in. na wywiadzie i zastosowaniu narzędzi diagnostycznych (np. kwestionariuszy). Celem diagnozy jest opis wyników uzyskanych w badaniu kwestionariuszowym i określenie zaleceń w celu poprawy dalszego funkcjonowania klienta. Czas trwania – od jednej do kilku sesji.

 

IV. Tapping

  Metoda oparta na założeniu, że przyczyną wszystkich negatywnych emocji jest zaburzenie systemu energetycznego ciała (Gary Craig). Nasz organizm jest złożonym układem energetycznym, w którym zachodzi mnóstwo procesów fizjologicznych i psychicznych. W celu optymalnego funkcjonowania, organizm musi być w równowadze i harmonii. Każdy dysonans powodujący zakłócenia w jego funkcjonowaniu skutkuje problemami emocjonalnymi, a w dalszej kolejności zdrowotnymi.

Metoda tappingu pobudza energie w ciele, uwalnia blokady energetyczne. Działanie tappingu można porównać do akupunkturty. Zamiast igieł stosuje się „opukiwanie” koniuszkami palców (tapping) w miejscach zakończeń meridianów. Niezależnie od wiary klienta metoda jest bardzo skuteczna i uwalnia od cierpienia i bólu emocjonalnego, a nieraz i fizycznego.

 

V. Coaching indywidualny

  Coaching jest procesem rozwoju i doskonalenia kompetencji. Pomaga ludziom w stawaniu się tym, kim chcą i byciu najlepszym jak to możliwe. Wzmacnia potencjał osoby przez rozwijanie indywidualnych kompetencji, ale też przez kształtowanie odpowiednich postaw, budowania pewności siebie. Esencją coachingu jest pomoc ludziom w dokonywaniu zmian w taki sposób, w jaki tego oczekują i ich wsparcie w podążaniu w kierunku, który jest najbardziej właściwy. Coaching wydobywa i wzmacnia to, co w ludziach najlepsze. Liczba spotkań zależna od klienta (średnio ok. 7- 10 spotkań).

 

VI. Warsztaty i szkolenia

  Oferta warsztatowo-szkoleniowa skierowana jest do grup zainteresowanych samorozwojem i wiedzą psychologiczną dla lepszego i pełniejszego funkcjonowania. Oferta aktualizowana jest i dostosowywana do potrzeb klientów na bieżąco.

twojpsycholog-namyslow.pl

COPYRIGHT 2017-2018 © by Wojciech Nowak

All rights reserved   Unauthorized copying prohibited