JAK PRZETWARZAMY PAŃSTWA DANE OSOBOWE

 

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Poradnictwo zdrowia „Natura” z siedzibą w Namysłowie przy ul. Bohaterów Warszawy 17, 46-100 Namysłów.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane dla celów kontaktu z klientami w celu potwierdzenia wizyty oraz świadczenia usług na rzecz klientów Poradnictwa zdrowia „Natura”.

 

Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda klienta.

 

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane (przetwarzane) przez okres niezbędny dla dochodzenia roszczeń związanych z prowadzeniem działalności przez Poradnictwo zdrowia „Natura”, tj. nie dłużej niż przez okres trzech lat. Okres przechowywania danych wynika z przepisów prawa.

 

Przysługują Pani/Panu określone prawa, w tym: (i) prawo do żądania dostępu do danych osobowych przetwarzanych przez Spółkę, (ii) prawo do sprostowania danych, (iii) prawo do usunięcia danych, (iv) prawo do ograniczenia przetwarzania danych, (v) prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez Sportsdirect, (vi) prawo do przenoszenia tych danych – na zasadach określonych w Rozporządzeniu 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”).

 

Przysługuje Pani/Panu ponadto prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych lub jego następcy) w sytuacji, gdy przetwarzanie danych przez Poradnictwo zdrowia „Natura” narusza przepisy RODO.

 

We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, w szczególności w zakresie przysługujących Pani/Panu praw związanych z przetwarzaniem danych prosimy o kontakt z za pośrednictwem adresu e-mail: pabiniakbeata@gmail.com lub pisemnie na adres siedziby Poradnictwo zdrowia „Natura” (najlepiej z dopiskiem „RODO”).

 

Poradnictwo zdrowia „Natura przywiązuje do ochrony prywatności klientów dużą wagę i przetwarza je z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa.

Poradnictwo zdrowia "Natura"

 

ul. Bohaterów Warszawy 17  46-100 Namysłów

+48 510 735 984    pabiniakbeata@gmail.com

COPYRIGHT 2017-2018 © by Wojciech Nowak

All rights reserved   Unauthorized copying prohibited